Ab Urbe Condita – Şehrin Kuruluşundan Beri Roma Tarihi

 • 001- Başlangıç

  Bu bölümde; Roma şehrinin efsanevi kuruluş öyküsünü bugün elimizde var olan tarihi ve arkeolojik kanıtlar ile karşılaştırarak, bu kadim uygarlığı yakından tanıyacağımız uzun yolculuğumuza başlayacağız.

  Devamını Okuyayım.

 • 002- Gençlik Rüzgarları

  Bu bölümde Romulus ‘un Roma’yı kurduktan sonraki hayatını, sorgulanabilir ahlakını, Roma için neler yaptığını ve bu dünyadan nasıl ayrıldığını anlatacağız.

  Devamını Okuyayım.

 • 003- Roma’nın Yedi Kralı: Kısım 1

  Bu bölümde; Romulus’un haleflerini, onların kişiliklerini, Roma toplumuna ve kültürüne neler kazandırdıklarını inceleyeceğiz.

  Devamını Okuyayım.

 • 004- Roma’nın Yedi Kralı: Kısım 2

  Bu bölümde, sözde Tarquin Hanedanı olarak adlandırılan son üç Roma kralının iktidar dönemlerini inceleyeceğiz.

  Devamını Okuyayım.

 • 005- Cumhuriyet

  005- Cumhuriyet

  Tarquin’e karşı başlatılan ayaklanma sonucunda monarşi devrilmiş, Roma Cumhuriyeti kurulmuştu. Ancak, özgür ve demokratik bir cumhuriyet görünümüne rağmen Romalılar genç Cumhuriyet ‘in birliğini tehdit eden ekonomik ve siyasi bölünmelerle kuşatılmıştı.

  Devamını Okuyayım.

 • 006- Diktatörler ve Tribünler

  Roma Cumhuriyeti 15. yaşına girerken hem içeride hem de dışarıda birçok zorlukla karşı karşıya kalmıştı. Bu yıllar; Tarquin’in son kez yenilmesine, Latium’a yeniden boyun eğdirilmesine ve tribün makamının yaratılmasıyla pleblerin yönetimde daha güçlü bir ses elde etmesine tanık oldu.

  Devamını Okuyayım.

 • 007- On İki Levha Kanunları

  MÖ 451’de bir komiteye Roma hukukunu derleme ve tek bir metin halinde toplama görevi verildi. Ortaya çıkan metin, On İki Levha Kanunları olarak adlandırıldı ve komitenin zalimce entrikalarına rağmen, zenginlik veya sınıftan bağımsız olarak tüm Roma vatandaşları için nesnel bir adalet sisteminin temelini oluşturdu.

  Devamını Okuyayım.

 • 008- Cincinnatus

  008- Cincinnatus

  MÖ 458 yılında Roma diktatörü olarak atanan Cincinnatus, kendisine verilen görevleri kısa sürede tamamlayarak mutlak güçten feragat etti ve çiftliğinde inzivaya çekildi. Cincinnatus’un özverisi, sonra gelen Romalılar için bir örnek teşkil edecek ve onun cumhuriyetçi erdemlerin paradigması olarak tarihteki yerini güvence altına alacaktır.

  Devamını Okuyayım.

 • 009- Kasvetli Yıllar

  On İki Levha’nın yaratılmasından sonraki yıllar zordu. Siyasi uyumsuzluk, hasat başarısızlıkları ve kıtlık şehri zayıflatmak için bir araya geldi. Ancak, Romalılar aşılmaz gibi görünen zorluklar karşısında savaşmayı sürdürdü.

  Devamını Okuyayım.

 • 010- Veii

  010- Veii

  Ekonomik zorunluluklar, Roma’yı kuzeydeki Etrüsklü rakibi Veii ile nihai bir savaşa zorladı. Yıllar süren sonuçsuz mücadeleden sonra, Marcus Furius Camillus diktatör olarak atandı ve Roma’yı zafere taşıdı.

  Devamını Okuyayım.


Antikite Blog

dünya tarihinde bir yolculuk

©2023, Antikite Blog. Tüm Hakları Saklıdır.