Kronolojik Roma Tarihi

MÖ 753

Roma Şehrinin Kuruluşu

Efsaneye göre Roma, MÖ 753 yılında Romulus ve Remus adlı iki erkek kardeş tarafından kuruldu.

Lupa Capitolina
Lupa Capitolina

Mö 750-670

Roma’nın Yedi Tepesi

Roma şehri genişleyerek bölgedeki yedi tepeye yayıldı. Bu tepeler; Aventine, Caelian, Capitoline, Esquiline, Palatine, Quirinal ve Viminal tepeleridir.

Roma 'nın Yedi Tepesi
Roma’nın Yedi Tepesi

Mö 750-500

Etrüsk Yayılması

Bu dönemde İtalya büyük ölçüde Etrüsk hakimiyetine girdi. On iki Etrüsk şehir devleti “Etrüsk Konfederasyonu” adı altında kültürel ve ekonomik bir birlik oluşturdu. Etrüsk Konfederasyonu’nu oluşturan şehir devletleri: Arretium, Caisra, Clevsin, Curtun, Felathri, Fufluna, Perusia, Tarchna, Vei, Velch, Velzna, Vetluna şehirleridir.

MÖ 750-500 Arası Etrüsk Yayılması
MÖ 750-500 Arası Etrüsk Yayılması

mö 509

Roma Cumhuriyeti’nin Kuruluşu

Roma’nın son kralı Lucius Tarquinius Suberpus tahttan indirildi ve sürgüne gönderildi. Yönetim erki, yıllık olarak seçilen iki konsüle devredildi ve Roma Cumhuriyeti kuruldu.

Lucretia'nın İntiharı - Sandro Botticelli, 1500
Lucretia’nın İntiharı – Sandro Botticelli, 1500

mö 509-507

Lars Porsena’nın Roma İşgali

Roma’nın bölgede güçlenmesinden rahatsız olan Clusium kralı Lars Porsena, Tarquinius Superbus’un tahtını geri almasına yardım etmek için Roma’ya saldırdı.

Mucius Scaevola, Lars Porsena'nın Huzurunda - Matthias Stom, 1640
Mucius Scaevola, Lars Porsena’nın Huzurunda – Matthias Stom, 1640

mö 501

İlk Diktatör

Titus Larcius Roma’nın ilk dikdatörü olarak atandı.

Titus Larcius
Titus Larcius

Mö 496

Regillus Gölü Savaşı (Battle of Lake Regillus)

Lucius Tarquinius Superbus tahtını geri alma girişimlerinin ikincisinde, Latin Konfederasyonu’nun desteği ile Roma’ya saldırdı. Savaşın sonucunda, Latinler Roma hakimiyetine girdi ve Tarquinius’un tahtını geri alma girişimleri son buldu.

Regillus Gölü Muharebesi - John Reinhard Weguelin, 1880
Regillus Gölü Muharebesi – John Reinhard Weguelin, 1880

mö 494

I. Secessio Plebis

Patricilerin baskısından ve kendilerine verilmeyen politik haklardan rahatsız olan plebler, Roma’yı terk ederek Aventine Tepesi’nin eteklerine çekildi ve bir tür greve başladı. Agrippa Menenius Lanatus’un arabuluculuğu sayesinde patrici ve plebler arasında uzlaşı sağlandı, grev son buldu.

Secessio Plebis - Bartolomeo Barloccini, 1849
Secessio Plebis – Bartolomeo Barloccini, 1849

Mö 493

Latin-Roma İttifakı

Regillus Gölü Savaşı’nı kaybeden Latinler, Romalılar tarafından kurulan bir Latin Konfederasyonu altında örgütlendi ve Roma’ya bağlı hale getirildi.

MÖ 500-200 Yılları Arasında Roma Genişlemesi
MÖ 500-200 Yılları Arasında Roma Genişlemesi

mö 471

Tribunus Plebis (Pleblerin Tribünü – Tribune of the Plebs)

Secessio Plebis’in ardından, patricilerin verdiği tavizlere istinaden, pleblerin politik arenada temsiline olanak sağlamak adına “tribün” makamı yaratıldı.

Bir Tribünün Halka Hitabı
Bir Tribünün Halka Hitabı

mö 451-450

On İki Levha Kanunları (the Laws of the Twelve Tables)

Patrici-pleb gerginliğinin zirveye ulaşması bir hukuk reformu gerekliliği ortaya çıkardı. Sonuçta, zenginlik ve sınıftan bağımsız olarak tüm Roma vatandaşları için nesnel bir adalet sistemi oluşturuldu.

On İki Levha Kanunları'nın İlanı
On İki Levha Kanunları’nın İlanı

mö 449

II. Secessio Plebis

On İki Levha Kanunları’nı hazırlamak için görevlendirilen komitenin (decemvirii) bir cunta yönetimine dönüşmesi pleblerin ikinci kez Aventine Tepesi’nin eteklerine çekilmesine neden oldu.

Secessio Plebis - Bartolomeo Barloccini, 1849
Secessio Plebis – Bartolomeo Barloccini, 1849

mö 447

Quaestor (Müfettiş – Investigator)

Devlet hazinesini denetlemek ve finansal işleri yönetmekle görevli “quaestor” makamı yaratıldı.

Marcus Porcius Cato
Quaestor’luk Yaparken Dürüstlüğü ile Ünlenen Marcus Porcius Cato (Genç Cato)

mö 445

Lex Canuleia (Canuleia Yasası – the Law of Cornelius)

On İki Levha Kanunları’nda yasaklanan patriciler ve plebler arasındaki evlilikler pleblerin ısrarlı mücadelesi sonunda tekrar yasallaştı.

Roma Düğünü
Roma Düğünü

mö 443

Censor

İlk olarak Servius Tullius tarafından askerliğe elverişli vatandaşları ve onların servetlerini belirlemek için yapılan “census” (nüfus sayımı), Cumhuriyet yönetiminde konsüllerin yetki alanındaydı. Bu görev MÖ 443 yılında yaratılan “censor” makamına devredildi. Sonraki yıllarda, kamu ahlâkını ve hükümetin harcamalarını denetlemek censor’un görevleri arasına eklenecektir.

Servius Tullius Tasviri - Promptuarium Iconum Insigniorum, Guillaume Rouillé, 1553
Servius Tullius Tasviri – Promptuarium Iconum Insigniorum, Guillaume Rouillé, 1553

Mö 425 / Mö 405-396

Fidenae ve Veii‘de Savaş

Tiber Nehri havzasını ve Orta İtalya’yı kontrol etmek için mücadele eden iki ezeli düşman Roma ve Veii ilk olarak Fidenae’de karşı karşıya geldi. 20 yıl sonra gerçekleşen ikinci savaş ezici Roma üstünlüğü ile sona erdi.

Fidenae Savaşı - Bartolomeo Pinelli, 1818
Fidenae Savaşı – Bartolomeo Pinelli, 1818

mö 390

Galyalı İstilası

Alp Dağları’ndan Po Ovası’na göç eden Galyalılar, Etrüskler’in zayıflamasıyla İtalyan yarımadasının güneyine inme fırsatı yakaladı. Allia Muharebesi’nde Roma ordusunun bozguna uğramasıyla şehir yağmalandı.

Galyalılar Roma Yolunda - Evariste Vital Luminais
Galyalılar Roma Yolunda – Evariste Vital Luminais

mö 378

Murus Servii Tullii (Servian Surları – Servian Wall)

Roma şehrinin bilinen en eski surları olan Servian Surları’nın inşası başladı. Surlara Roma’nın altıncı kralı Servius Tullius’un adı verilmiştir.

Servian Surları

mö 367-366

Leges Liciniae Sextiae (Licinio-Sextian Düzenlemeleri – Licinio-Sextian Rogations) ve İlk Pleb Kökenli Konsül

Plebler uzun yıllar süren mücadeleleri sonucunda Licinio-Sextian Düzenlemeleri’ni yasalaştırmayı başardı (MÖ 367). Yasanın önde gelen savunucularından Lucius Sextius Lateranus, MÖ 366 yılında konsül olarak seçildi ve ilk pleb kökenli konsül olarak tarihe geçti.

Roma Senatosu'nun Bir Tasviri - Severino Baraldi
Roma Senatosu’nun Bir Tasviri – Severino Baraldi

mö 357

Vicesima Libertatis (Azat Vergisi – Tax of Manumission)

Kölesini azat eden kişilerden, kölenin değeri üzerinden %5 vergi alınması yasalaştı. Vergi, kendi özgürlüğünü satın alan kölelere de uygulanıyordu.

Bir Roma Köle Pazarı Tasviri
Bir Roma Köle Pazarı Tasviri

mö 356

İlk Pleb Kökenli Diktatör

MÖ 357 yılında konsül olarak görev yapan Gaius Marcius Rutilus, MÖ 356 yılında bir Etrüsk saldırısını defetmek üzere diktatör olarak atandı.

Bir Roma Diktatörü Tasviri - Jacques Grasset de Saint-Sauveur, 1796
Bir Roma Diktatörü Tasviri – Jacques Grasset de Saint-Sauveur, 1796

MÖ 343-341

Birinci Samnit Savaşı

Capua şehrinin, Campania bölgesini işgal eden Samnitler karşısında Roma’dan yardım talep etmesiyle Roma ve Samnitler arasında Birinci Samnit Savaşı başladı. Savaş, Capua’da konuşlu bir Roma garnizonunun ayaklanmasının da etkisiyle daha fazla uzamadan sona erecektir.

Samnit Askerlerini Temsil Eden Bir Fresk
Samnit Askerlerini Temsil Eden Bir Fresk

MÖ 340

Latin Savaşı

I. Samnit Savaşı’nın ardından yükselen Latin talepleri, Roma ve Latin Konfederasyonu arasında bir savaşa neden oldu. Ezici Roma zaferiyle sonuçlanan savaşın ardından, Latin Konfederasyonu dağıldı ve Latinlere savaştaki tutumlarına göre değişen derecelerde Roma vatandaşı olma hakkı tanındı.

Decius Mus'un Ölümü - Peter Paul Rubens, 1618
Decius Mus’un Ölümü – Peter Paul Rubens, 1618

MÖ 326-304

İkinci Samnit Savaşı

II. Samnit Savaşı, 22 yıl süren ve Romalılar için zorlu geçen bir savaştı. MÖ 321 yılında gerçekleşen Caudine Forks Muharebesi, neredeyse Roma’nın sonunu getiriyordu. Ancak bu muharebeden beş yıl sonra toparlanan Romalılar, Appius Claudius ‘un etkisiyle MÖ 304 yılında Samnitler karşısında zafere ulaştı.

Romalılar Boyunduruk Altında - Charles Gleyre, 1858
Romalılar Boyunduruk Altında – Charles Gleyre, 1858

MÖ 312

Appian Yolu’nun (Via Appia) İnşası

Appius Claudius Caecus’un inisiyatifiyle Roma ve Capua’yı birbirine bağlayan, Roma için stratejik önemi çok büyük olan yolun inşası başladı.

Appian Yolu (Via Appia)

MÖ 312

Roma’nın İlk Su Kemeri, Aqua Appia

Appius Claudius Caecus’un bir başka çılgın projesi ve Roma’nın ilk su kemeri olan Aqua Appia inşa edilmeye başlandı.

Aqua Appia

MÖ 298-290

Üçüncü Samnit Savaşı

Samnitler’in önderliğinde bir koalisyon oluşturan Etrüskler, Galyalılar ve Umbrialılar, Roma’ya karşı bir bağımsızlık savaşına giriştiler.

Sentinum Muharebesi – Igor Dzys

MÖ 280-275

Epirli Pirus’un İtalya İşgali

Epir Kralı I. Pirus, bir Yunan kolonisi olan Tarentum’un Roma tehdidi karşısında yardım talep etmesi üzerine İtalya seferine başladı.

Epir Kralı I. Pirus

MÖ 264-241

Birinci Pön Savaşı

Roma ve Kartaca’nın Batı Akdeniz’e hakim olma mücadelesi, iki büyük gücün Sicilya Adası’nın kontrolü için karşı karşıya gelmesine neden oldu. Roma’nın Kartaca’yı ele geçirmek istemesi savaşın Kuzey Afrika‘ya sıçramasına da neden oldu.

Kartaca Ordusuna Komuta Eden Spartalı General Xanthippus

MÖ 261-260

Roma’nın İlk Donanması

Birinci Pön Savaşı’na dek, Roma yalnızca bir kara gücüydü. Ancak, güçlü bir donanmaya sahip olan Kartacalılar’ın, bu avantajları ortadan kaldırılmadan yenilemeyeceğinin anlaşılması Roma’yı bir donanma inşa etmeye zorladı.

Roma Bir Donanma İnşa Ediyor

MÖ 229-225

İlirya Savaşı ve Son Galya İstilası

Birinci Pön Savaşı’nın ardından, Romalılar savaş boyunca ilgilenemedikleri sorunlara yöneldiler. Bu doğrultuda, kuzeyde Po Vadisi’ne yerleşmiş bulunan Galyalı kabilelere ve batıda artış gösteren İliryalı korsan faaliyetlerine karşı operasyonlar yürütüldü.

Romalılar Galyalılara Karşı
Romalılar Galyalılara Karşı

MÖ 218-201

İkinci Pön Savaşı

Birinci Pön Savaşı’nda utanç verici bir şekilde Sicilya’yı terk etmek zorunda kalan babasının intikamını almak isteyen Hannibal, İber Yarımadası’ndaki Roma müttefiki Saguntum şehrine saldırdı ve İkinci Pön Savaşı’nın fitilini ateşledi.

Hannibal Barca
Hannibal Barca

MÖ 218

Hannibal Alp Dağları’nı Aşıyor

Savaşı Roma’nın kapısına götürmek isteyen Hannibal, kimsenin tahmin edemeyeceği cesurca bir plan yaparak 50000 kişilik ordusunu yaklaşık 20 gün süren bir yürüyüşle Alp Dağları’ndan geçirdi ve 17 yıl sürecek İtalya Seferi’ne başladı.

Hannibal's Crossing of the Alps
Kartaca ordusunun Alp Dağları’na Tırmanışı

MÖ 216

Cannae Muharebesi

Fabius Maximus tarafından uygulanan savaştan kaçınma stratejisinden memnun olmayan Romalılar, kendilerine daha agresif bir strateji vaadeden Varro’yu komutaya getirdiler. Ancak Cannae’de Hannibal’ın karşısına çıkan Varro, Roma tarihinin en büyük ve en utanç verici yenilgisini almakla kalmadı; Roma’yı Kartaca ordusuna karşı tamamen savunmasız bıraktı.

Cannae Muharebesi
Cannae Muharebesi

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


Antikite Blog

dünya tarihinde bir yolculuk

©2023, Antikite Blog. Tüm Hakları Saklıdır.