Ultra Historia – Tarihin Ötesinde

 • Tarpeia

  Tarpeia

  Romalılar tarafından ihanet, açgözlülük ve şehvetin kötülüğü hakkında nesilden nesile aktarılan bir hikaye: Tarpeia

  Devamını Okuyayım

 • Antik Roma’da Din ve Panteon

  Antik Roma dini, belirsizlikle dolu bir dünyada rehberlik, güven ve düzen duygusu sunarak, Romalılar’ın yaşamlarını şekillendirmiştir. Bu bölümde; kökenleri, panteonu, dini ritüelleri ve Roma yaşamının çeşitli yönleri üzerindeki etkisi dahil olmak üzere, antik Roma dininin temel özelliklerini incelemeye çalışacağız.

  Devamını Okuyayım

 • Antik Roma’nın Tanrı ve Tanrıçaları

  Antik Romalılar, kültürlerinde bütünleştirici rol oynayan, zengin bir tanrı ve tanrıça panteonuna sahipti. Bu makalede, antik Roma mitolojisinin büyüleyici diyarında bir yolculuğa çıkarak; en önde gelen tanrı ve tanrıçalar ile onların Roma toplumu içindeki önemini keşfetmeye çalışacağız.

  Devamını Okuyayım


Antikite Blog

dünya tarihinde bir yolculuk

©2023, Antikite Blog. Tüm Hakları Saklıdır.